Blog

« Quay lại

Pha thai o Quan 11 tai dau va Chi phi pha thai o Quan 11 uy tin chat luong nam 2024

Pha thai o Quan 11 tai dau cung nhu khoan phi dinh chi thai o Quan 11 la van de duoc nhieu chi em quan tam. pha thai khong an toan se gay nhieu tac hai nghiem trong ve co dia va tinh than cho phai nu. vi vay chi em buoc phai can noi ky cang truoc khi thuc hien bo thai.

Tim Hieu Them:

10 Phong kham pha thai Quan 10 bang thuoc an toan uy tin chat luong nam 2024

Pha thai o Quan 9 tai dau va so tien dinh chi thai o Quan 9 uy tin  chat luong nam 2024

Pha thai o Quan 8 tai dau va khoan chi phi pha thai o Quan 8 uy tin chat luong nam 2024

Pha thai o quan 7 tai dau va Chi phi pha thai o quan 7 uy tin chat luong nam 2024

PHONG KHAM PHA THAI QUAN 11 CO DINH CHI THAI KHONG?

dinh chi thai o benh vien quan 11 co tot khong? Thuoc tuyen dau cua Quan, Phong Kham Quan 11 la mot trong nhung diem kham y te duoc khong it nguoi mac benh chon loc tham kham boi co so ha tang to lon cung nhu tin tuong vao tay nghe y bac si. mot so khoa tham kham tai Phong Kham Quan 11 cung da dang tu tai – mui – hong toi nam khoa – phu san deu tiep nhan va chua.

ben canh do, pha thai an toan o Quan 11 cung duoc khong it cac chi em tuyen lua boi day cung la mot trong nhung chuyen khoa cua Phong Kham.

nhung phuong thuc pha thai an toan o Phong Kham quan 11 ngay nay bao gom:

 pha thai bang phau thuat: Day la cach thuc it duoc dung hon cung nhu thuong duoc tien hanh trong nhung tinh trang thai to lon hon 12 tuan hoac khi co nhung van de khac gay nen phien ha trong quy trinh pha thai an toan. qua trinh nay duoc tien hanh duoi su kiem soat cua y bac si phu san.

 bo thai bang thuoc: Day la giai phap thuong gap va an toan de pha thai an toan. y bac si se ke don cung nhu chi dan su dung cac dong thuoc dac trung de gay ra su chuyen dong cua thai tu tu cung. qua trinh nay thuong keo dai cung nhu co kha nang co nhung tac dung phu nhu ngay dau keo dai, dau bung va ra mau.

 pha thai an toan bang hut: cach thuc nay thuong duoc xai trong cac hien tuong thai co tuoi tu 7 toi 12 tuan. y bac si se dung mot ong mem de hut thai ra khoi tu cung bang mot may hut chan khong. Thu tuc nay co the dan den dau nhe va ra mau sau qua trinh pha thai.

PHA THAI O DAU TAI QUAN 11 TOT NHAT HIEN NAY?

neu dang sinh song va lam viec tai quan 11 the nhung phan van khong biet dau la dia chi pha thai o quan 11. Ban co kha nang di buoc qua da khoa Hong Cuong de duoc doi ngu y bac si tri thuc cao chuyen mon, trinh do cao truc tiep kham benh va tien hanh bo thai hieu qua.

khong chi vay, den voi phong kham da khoa Hong Cuong , ban se duoc hai long ve cac dich vu y te chat luong tot nhat nhu:

→ Ban se duoc yen tam hon trong suot qua trinh pha thai an toan, boi phong kham da khoa Hong Cuong co giay phep hop phap, hoat dong duoi su chi dao cung nhu huong dan cua bo y te.

→ Moi truong phong kham duoc thiet ke theo quy mo rong kha lon, co day du cac phong kham tri lieu benh chuc nang. dac trung la phong bo thai tach biet, duoc vo trung, triet khuan an tam.

Dia chi phong kham bo thai hieu qua nhat.

→ He thong trang trang bi y te, dung cu thuc hien pha thai an toan duoc dau tu nhap khau tu mot so nuoc Au Chau cung nhu duoc cau truc chuc nang kiem chuan y ky truoc khi dua vao dung. Nho day, giup pha thai, dem den hieu nghiem cao.

→ So huu doi ngu bac si trinh do cao chuyen mon, co be day kinh nghiem thuc tien trong viec thuc hien kham dinh chi thai. ben canh do, mot so vi bac si chuyen khoa o day con la cac nguoi tan tam voi nghe, luon dat loi ich cua nguoi mac benh len hang dau.

→ chi phi kham pha thai tai pha thai an toan o quan 11 Hong Cuong duoc thu theo dung quy dinh cua bo y te, niem yet va cong khai cu the, ranh mach.

→ ap dung khong it giai phap dinh chi thai, mang lai hieu qua cao nhu: phuong phap su dung thuoc, bien phap hut thai khong dau, phuong thuc nong gap thai...phu hop voi tung do tuoi thai nhi.

→ Cam ket che do bao mat thong tin tuyet doi, khong de bi ro ri ra ben canh gay hau qua toi doi song rieng tu.

→ Phong kham con mo cua hoat dong dong khong ngay nghi tu 8:00->20:00 tat ca cac ngay trong tuan, bao gom mot so ngay nghi le. boi vay, se tao tao moi truong thuan loi de mot so chi em ban ron nhat van co kha nang xep dat duoc thoi gian phu hop.

Hy vong nhung chia se tren day, se giup ban nhan biet pha thai an toan o dau tai quan 11 tot nhat bay gio. neu con dieu gi muon Xem them thong tin, hay click vao khung chat ben duoi de duoc bac si tu van ro rang.

Voi uy tin co so dat chuan tro chuyen truc tuyen luong, doi ngu nhan vien y te phuc vu tan tam cung ung dung nhung phuong thuc hien dai, phong kham Hong Cuong chinh la co so chuyen khoa pha thai an toan bang thuoc o Quan 11 bao dam cung nhu dam bao. gia su con Tiet lo, hoac nhap vao khung chat ben duoi de duoc tu van cung nhu giai dap mot bien phap lien nhat.

Thong tin lien he:

Dia chi: 87-89 Thanh Thai, Phuong 14, Quan 10, Ho Chi Minh

Dien thoai: 02873070666

Website: https://dakhoahongcuong.vn/

Thoi gian lam viec: Tat ca cac ngay trong tuan tu 08:00 toi 20:00 (bao gom le, Tet)

Tim Hieu Them:

Các lời bình
URL Trackback:

Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.